大展宏圖南國偉 新開世紀小龍飛

Đại triển hoành đồ Nam quốc vĩ

Tân khai thế kỷ tiểu long phi

Nước Nam khởi sắc thêm hùng mạnh

 Như rồng bay lượn uy thế cao

大治山河鋪錦繡 小龍日月更輝煌

Đại trị sơn hà phô cẩm tú

Tiểu long nhật nguyệt cánh huy hoàng

 An ổn non sông khoe sắc thắm

Rồng mang thịnh vượng cảnh huy hoàng

當代精英抒壯志 蛇年禹甸起宏圖

Đương đại tinh anh trử tráng chí

Xà niên vũ điện khởi hoành đồ

Hiện nay thế mạnh càng thêm mạnh

Năm Tỵ lại còn phát triển hơn

 當代英雄驅虎豹 嶄新世紀舞龍蛇

Đương đại anh hùng khu hổ báo

Tiệm tân thế kỷ vũ long xà

Hiện tại anh hùng trừ hổ báo

Tổ quốc thêm tươi nét rắn rồng

 豐年盛景龍蛇舞 新歲春光彩蝶飛

Phong niên thịnh cảnh long xà vũ

Tân tuế xuân quang thể điệp phi

Cảnh thịnh năm giàu rồng rắn múa

Thời mới xuân tươi bướm chớp bay 

Nhung cau chuc tet hay nhat nam 2013

 豐稔龍年留喜氣 小康蛇歲溢春潮

Phong nhẫm long niên lưu hỉ khí

Tiểu khang xà tuế dật xuân triều

Năm rồng tốt đẹp còn lưu vết

Đến Tỵ càng tươi muôn sắc xuân

 豐收喜訊龍剛報 長壽靈芝蛇又銜

Phong thu hỉ tấn long cương báo

 Trường thọ linh chi xà hựu hàm

Thành công tin đến năm rồng báo

Sang Tỵ càng thêm kết quả cao

風調雨順年豐稔 龍去蛇來歲吉祥

Phong điều vũ thuận niên phong nhẫm

Long khứ xà lai tuế cát tường

Gió hòa mưa thuận năm giàu có

Rắn tới rồng đi vận tốt lành

風光無限蛇開泰 事業有為國展姿

Phong quang vô hạn xà khai thái

Sự nghiệp hữu vi quốc triển tư

Sáng tươi rực rỡ rắn đem tốt

Thịnh vượng non sông cả nước mừng

 風華正茂青春美 蛇歲呈歡世紀新

Phong hoa chính mậu thanh xuân mỹ

Xà tuế trình hoan thế kỷ tân

Xuân đẹp non sông thêm khởi sắc

Năm Tỵ vui mừng vận hội xinh

馮婦無憾重伏虎 顛客逞能贅畫蛇

Bằng phụ vô hám trùng phục hổ

Điên khách trình năng chuế hoạ xà

Nữ hiệp hiên ngang đè cổ cọp

Nam hùng oai dũng rắn im hơi

壬辰勝歲堂堂去 癸巳芳春鼎鼎來

Nhâm Thìn thắng tuế đường đường khứ

Quý Tỵ phương xuân đỉnh đỉnh lai

Thắng lợi năm Thìn uy dũng tới

Thành công năm Tỵ vẻ vang về 

金山水漫雙蛇舞 綠野春歸百鳥鳴

Kim sơn thuỷ mạn song xà vũ

Lục dã xuân qui bách điểu minh

Núi vàng nước cạn song xà múa

Ruộng tốt trăm chim đón Tết về 

金蛇狂舞豐收 玉燕喜迎幸福春

Kim xà cuồng vũ phong thu tuế

Ngọc yến hỉ nghênh hạnh phúc xuân

Rắn vàng nhảy múa mừng năm thịnh

Én ngọc vui chao đón Tết về 

金蛇狂舞迎春曲 丹鳳朝陽納吉圖

Kim xà cuồng vũ nghênh xuân khúc

Đan phượng triều dương nạp cát đồ

Rắn vàng múa khúc xuân tươi thắm

Phượng đỏ mang tranh đất nước giàu 

金蛇狂舞迎新紀 瑞雪紛飛兆好年

Kim xà cuồng vũ nghênh tân kỷ

Thuỵ tuyết phân phi triệu hảo niên

Rắn vàng nhảy múa mừng xuân mới

Tuyết trắng bay bay báo điềm lành 

金蛇妙舞隨金馬 玉律清音溢玉堂

Kim xà diệu vũ tuỳ kim mã

Ngọc luật thanh âm dật ngọc đường

Rắn vàng múa khéo ngựa vàng đến

Nhà ngọc rền vang tiếng ngọc bay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *